Kontakto

Corporate Affairs Department

Public Relations

Rruga 'Vangjel Noti', Laprakë, Tirana, Albania

T 00355 4 2275000
E info@one.al


Ju lutemi plotësoni formën më poshte për të kontaktuar me sektorin e Marrëdhënieve me Publikun: