Planet ULTRA Business

  ULTRA Business 50 ULTRA Business 150
Pajtimi Mujor (me TVSH) 1,800 Lekë/Muaj 2,400 Lekë/Muaj
Minuta Kombëtare Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 100 150
SMS Kombëtare Pa limit
Internet 3G/4G/4G+ Pa Limit
Minuta Dalëse ONE (Roaming Zona 1)   50
Minuta Dalëse Kombëtare (Roaming Zona 1)   10
Minuta Hyrëse (Roaming Zona 1)   50
SMS Dalëse (Roaming Zona 1)   20

 

Shënime