Planet ONE Business

Planet e reja të Biznesit, ju ofrojnë fleksibilitet në zgjedhjen tuaj të komunikimit.

  ONE
Business
Start
ONE
Business
Advance
ONE
Business
Pro
ONE
Business
total
Pajtimi Mujor (me TVSH) 2,900 Lekë/Muaj 4,600 Lekë/Muaj 8,200 Lekë/Muaj 12,100 Lekë/Muaj
Minuta Kombëtare1 Pa limit
Minuta Ndërkombëtare 150 250 400 600
SMS Kombëtare2 Pa limit
SMS Ndërkombëtare4 150 250 400 600
Internet 3G/4G/4G+5 22GB 38GB 55GB Pa limit3
Tarifë ditore Roaming Zona 1 500 500 500 03


Shënime
1.Politika e drejtë e përdorimit për Minutat kombëtare do të jetë 5000 minuta.
2.Politika e drejtë e përdorimit për SMS kombëtare do të jetë 3000 SMS.
3.Politika e drejtë e përdorimit për Internet pa limit do të jetë 100GB. Nga ky vëllim, ju mund të përdorni deri në 60 GB në Roaming Zona 1 dhe Ballkanin Perëndimor.

4.SMS Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjitha destinacioneve ndërkombëtare.
5.Pas konsumit të njësive ju mund të përdorni internet me shpejtësi të reduktuar 128 kbps.
6.Minutat dhe SMS kombëtare janë të vlefshme edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor. Maksimumi i vëllimit të Internetit i cili është i vlefshëm edhe në Roaming në Ballkanin Perëndimor: One Business Start 6.47 GB, One Business Advance 10.26 GB, One Business Pro 18.28 GB dhe One Business Total 26.98 GB.
7.Përllogaritja e konsumit të internetit do të bëhet për çdo 10KB.
8.Koha fillestare e tarifimit eshte 30 sekonda, më pas do të aplikohet tarifimi për sekondë.

Tarifa mujore do të jetë porporcionale

Minutat Ndërkombëtare janë të vlefshme drejt këtyre destinacioneve: Rumani, Austri, Bullgari, Serbi, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Turqi, Mbretëri e Bashkuar, Belgjikë, Kinë, Maqedoni e Veriut, Gjermani, Greqi, Hollandë, Norvegji, Poloni, Kroaci, Republika Çeke, Danimarkë, Francë, Hungari, Irlandë, Itali, Luksemburg, Mali i Zi, SHBA & Kanada, Kosovë, Australi, Qipro, Bosnje dhe Herzegovinë, Rusi, Ukrainë, Finlandë, Portugali, Sllovaki, Malta, Izrael, Afrika e Jugut.

Internet dhe VoLTE

Përjetoni shpejtësinë ekstreme 4G+ PA LIMIT dhe cilësinë më të lartë të bisedave VoLTE, me planet Business dhe veçanërisht ato ONE Business Elite dhe ONE Business Total, nga rrjeti më i fuqishëm, One. I pari me 4G në Shqipëri.

 

Roaming

Njësitë e planit (minutat kombëtare, SMS kombëtare dhe Internet) mund të përdoren pa kosto shtesë edhe kur ndodheni në një nga shtetet e Ballkanit Perëndimor (Kosovë, Bosnje Hercegovine, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbi) sipas parimit të përdorimit të drejtë. Për më shumë informacion kliko këtu.

 

Klikoni këtu për listën e plotë të tarifimit pas konsumit të njësive falas. Këtu mund të njiheni me shtetet e zonave ndërkombërare.