One Business Growth

Information Security

Çfarë është?

Ndërsa kompanitë përqafojnë mundësitë e papritura nga cloud dhe informatike mobile për t’u lidhur me klientët dhe për të optimizuar operacionet, ato marrin përsipër rreziqe të reja. Një nga sfidat më të mëdha në transformimin digjital është garantimi i sigurisë, privatësisë dhe pajtueshmërisë.

Produkti ynë:

Secure Desk Anywhere – ofrohet VPN access nëpërmjet CiscoAnyConnect, i cili mundëson që stafet e kompanive të punojnë remotely nga çdo vend, duke qenë të mbrojtur dhe të sigurt.

Ky produkt përfshin:

  • The Cisco Firepower 1010 (Firewall) - është një pajisje sigurie (hardware) që mbron rrjetet dhe data center-at e kompanive.
  • Cisco AnyConnect Secure Mobility Client – medium në të cilin operon përdoruesi fundor për t’u lidhur në mënyrë të sigurt.
  • Cisco Umbrella module - moduli zbaton sigurinë në shtresën DNS për të bllokuar malware dhe kërcënimet e jashtme.
  • Cisco Duo – suporton two-factor authentication për çdo login në AnyConnect.

Për më shumë informacion kontaktoni në +355 4 2275028 ose shkruani në adresën e email business@one.al