ONE ROAM LIKE HOME

Roaming në Ballkanin Perëndimor

Për të ndarë eksperiencat e tua, mendon One!


Përdor numrin tënd për telefonata, internet dhe SMS, edhe kur udhëton në Ballkanin Perëndimor, sikur të jesh në Shqipëri!

Të gjithë klientët One me parapagesë,  dhe kontratë mund të përdorin FALAS shërbimin “ONE Roam Like Home” në Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni e Veriut, Serbi, Bosnjë & Hercegovinë.

Nëse keni njësi nga plani juaj tarifor  ju mund t'i përdorni ato pa kosto shtesë edhe në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Pas përfundimit të njësive të planit tuaj, ju do të tarifoheni për njësi si më poshtë:

KLIENTËT ME KONTRATË BIZNESI

  Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor Destinacione të tjera
Telefonata dalëse 30 lekë/min 100 lekë/min
Telefonata hyrëse FALAS 100 lekë/min
SMS dalëse 10 lekë/SMS 10 lekë/SMS
SMS hyrëse Falas Falas
Internet 1.14 lekë/MB 1.14 lekë/MB

Shënime:

  • Të gjitha tarifat e mësipërme janë me TVSH.
  • Telefonata dhe SMS Dalëse Kombëtare quhen të gjitha thirrjet e gjeneruara nga shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe të terminuara në operatorët celularë të shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe të Shqipërisë.”Destinacionet e tjera” janë operatorët fiks në Shqipëri & Ballkanin Perëndimor si dhe shtetet e tjera ndërkombëtare dhe do të tarifohen sipas tabelës më sipër.
  • Thirrjet hyrëse prej operatorëve celularë të Ballkanit Perëndimor dhe Shqipërisë janë FALAS. Të gjitha thirrjet e tjera të terminuara nga shtetet e tjera (operatorët fiks Shqipëri/Ballkani Perëndimor dhe shtetet e tjera ndërkombëtare) do të tarifohen sipas tabelës më sipër.
  • Tarifimi i minutave dalëse do të kryhet fillimisht për 60 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë për çdo sekondë.
  • Tarifimi i minutave hyrëse do të kryhet fillimisht për 30 sekondat e para dhe më pas do të vazhdojë për çdo sekondë.
  • Interneti do të tarifohet për çdo 10 KB.
  • Të gjithë abonentët me kontratë, të rinj dhe ekzistues të cilët do të vizitojnë Shtetet e Ballkanit Perëndimor do të mund të përdorin njësitë e perfshira në planin e tyre (minuta kombëtare, SMS kombëtare, Internet) FALAS sikur të ishin në territorin Shqiptar, duke i zbritur ato nga plani përkates me konceptin Roam Like at Home (RLAH). Konsumi i njësive minuta, sms dhe MB do të kryhet sipas skemës brenda vendit
  • ONE ka të drejtë të aplikojë Politikën e Përdorimit të Drejtë të Shërbimit të të Dhënave në Roaming sipas Rregullores së AKEP. Për të mësuar sasinë e vëllimit të paketës suaj kliko këtu.
  • Shteti i Kosovës, Bosnie Hercegovinës, Mali i zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do të vazhdojë të jetë të përfshirë tek paketat aktuale të vlefshme në Roaming dhe do të vazhdojnë të ofrohen në treg si një alterkombive shumë e mirë për klientët ONE. (të gjitha rrjetet e BP janë të përfshira në këto paketa).Në këto raste, njësitë të përfshira në program me konceptin RLAH do të kenë prioritet mbi paketat Roaming.