1-10 nga 22 plane të tjera

Plane të tjera
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Smart Start i hershëm

  • Shpejtësi 4G/4G+ Ekstreme!
  • Përfitime unike!
  • Tarifa deri në 6 herë me lirë!
  Shiko më tepër detaje...
  • 290 Lekë

 • Smart_M

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 50 Minuta Ndërkombëtare
  • 12/18 muaj
  Shiko më tepër detaje...
  • 1390 Lekë

 • SMART M

  • Internet PA LIMIT
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 50 Minuta Ndërkombëtare
  • 300 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
  • 1390 Lekë

 • Smart M i hershëm

  • Internet 4G//4G+ pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 10 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 990 Lekë

 • SMART L

  • Internet PA LIMIT
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 120 Minuta Ndërkombëtare
  • 300 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
  • 1990 Lekë

 • Smart_L

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 120 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 12/18 muaj
  Shiko më tepër detaje...
  • 1990 Lekë

 • Smart L i hershëm

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 40 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 1190 Lekë

 • SMART XL

  • Internet PA LIMIT
  • 5000 Minuta Kombëtare
  • 180 Minuta Ndërkombëtare
  • 400 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
  • 2990 Lekë

 • Smart XL i hershëm

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  • 100 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 2990 Lekë

 • One_Simple

  • Internet PA LIMIT
  • 500 MB Internet 3G/4G/4G+
  • 200 Minuta Kombëtare
  • 50 SMS
  Shiko më tepër detaje...
  • 500 Lekë