1-2 nga 2 plane interneti

Plane Interneti
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Unlimited Surf+

  • Internet PA LIMIT
  • 40 GB Internet 3G/4G/4G+
  Shiko më tepër detaje...
 • Unlimited Surf

  • Internet PA LIMIT
  • 15 GB Internet 3G/4G/4G+
  Shiko më tepër detaje...