Konfiguroni sherbimin e internetit

Konfiguroni automatikisht internetin në celularin tuaj.

Vendosni numrin tuaj të telefonit dhe ndiqni udhëzimet që do të merrni me SMS. Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për numrat me parapragesë.