Njoftime për shtyp

1 nga 5 njoftime
 • NEWS

  4IG STRENGTHENS ITS TELECOMS COMPANIES IN ALBANIA

  The fusion of One Telecommunications and ALBtelecom has begun, and as of today, reached a defining point. The main shareholder, 4iG International appoints the new management that will be led by Emil Georgakiev, as Chief Executive Officer. The new executive team is simultaneously to head One Telecommunications and ALBtelecom that provides an exceptionally smooth merging. The integration of similar departments and merging the working groups of the two companies will be the main assignment of the recently appointed management.

  Lexo më shumë
 • NEWS

  4IG FORCON KOMPANITË ONE DHE ALBTELECOM NË SHQIPËRI

  Bashkimi i One Telecommunications dhe ALBTelecom tashmë ka nisur. Aksioneri kryesor, 4iG International, ka emëruar Drejtor Ekzekutiv Emil Georgakiev dhe ekipin e ri që do të drejtojë njëkohësisht One Telecommunications dhe ALBtelecom në procesin e integrimit të dy kompanive. Bashkimi i departamenteve të ngjashëm si edhe unifikimi i grupeve të punës të të dyja kompanive do të jetë detyra kryesore e drejtorëve të sapo emëruar.

  Lexo më shumë
 • NEWS

  4iG'S INTERNATIONAL TELECOMS GROUP HAS A NEW STRATEGIC LEADER

  4iG Group developed an international telecommunications strategy for the company that settles a new corporate governance structure. As of June 6th 2022 Róbert Budafoki is appointed as the Head of 4iG International, leading the international telecommunications portfolio of the Group. As a vice president of 4iG International, based in Tirana, his responsibilities include leading subsidiaries in the West Balkans: One Crna Gora in Montenegro, as well as One Telecommunications and ALBtelecom in Albania.

  Lexo më shumë
 • NEWS

  GRUPI NDËRKOMBËTAR I TELECOMUNIKACIONTI 4iG KA NJË DREJTUES TË RI STRATEGJIK

  Grupi 4iG ka zhvilluar një strategji ndërkombëtare të telekomunikacionit për kompaninë me vendosjen e një strukture të re të qeverisjes korporative. Që nga 6 qershori 2022, Róbert Budafoki emërohet Drejtues i 4iG International, duke udhëhequr portofolin ndërkombëtar të telekomunikacionit të Grupit.

  Lexo më shumë
 • NEWS

  Asambleja Aksionare e One Telecommunications

  Më datë 14 prill 2022, ora 11:00, shoqëria One Telecommunications sh.a. do të zhvillojë Asamblenë e Aksionarëve, pranë zyrave të shoqërisë.

  Lexo më shumë