Bordi i Drejtorëve

RALITSA AGAYN GURI
Kryetare e Bordit Drejtues
 
RALITSA AGAYN GURI
Kryetare e Bordit Drejtues

Ralitsa Agayn Guri është Kryetare e Bordit Drejtues të ONE Telecommunications. Znj. Guri zotëron një eksperiencë të gjerë në sektorin financiar jobankar, duke qenë se ka punuar për më shumë se 10 vjet si e zgjedhur nga parlamenti bullgar në bordin e komisionit për mbikqyrjen dhe rregullimin e tregut të sigurimeve dhe tregjeve të kapitalit në Bullgari. Ajo ka qenë gjithashtu anëtare e Parlamentit bullgar dhe ka dhënë kontributin e saj në rregullimin e tregjeve të kapitalit dhe sektorit financiar.

Znj. Guri ka kryer studimet pasuniversitare në nivel Master për Administrim Biznesi në Saïd Business School pranë Universitetit të Oksfordit, si dhe është diplomuar në degën e Biznesit Ndërkombëtar nga Universiteti i Ekonomisë Kombëtare dhe Botërore (UNWE) në Bullgari. Ajo është gjithashtu autore dhe bashkë-autore e një sërë publikimeve mbi qeverisjen e korporatës dhe tregjet e kapitalit, si dhe lektore universiteti për degën e financës dhe sigurimeve.

 

EMIL GEORGAKIEV
Drejtor Ekzekutiv

 
EMIL GEORGAKIEV
Drejtor Ekzekutiv

Emil Georgakiev është Drejtor Ekzekutiv i ONE Telecommunications që nga muaji maj 2019. Ai gëzon një përvojë prej më shumë se një dekade në fushën e telekomunikacionit, duke qenë se ka mbajtur pozicione të ndryshme në Vivacom, operatorin më të madh të telekomunikacionit në Europën Juglindore. Përgjatë karrierës së tij, Z. Georgakiev ka fituar një eksperiencë të gjerë dhe të specializuar në këtë fushë, duke dhënë kontributin në një sërë zhvillimesh strategjike në kompani.

Ai është diplomuar në Universitetin Teknik të Varnës në Bullgari, dhe që atëherë, ka ndjekur karrierën e tij në teknologji.

.

BORISLAV BORISOV
Drejtor Financiar

 
BORISLAV BORISOV
Drejtor Financiar

Borislav Borisov është Drejtori Financiar dhe njëkohësisht anëtar i Bordit Drejtues të ONE Telecommunications. Ai ka mbajtur pozicione ekzekutive në disa prej kompanive më të mëdha në fushën e financës dhe të telekomunikacionit në Bullgari.

Ekspertiza e tij në fushën e financës dhe të teknologjisë ka bërë që Z. Borisov të hartojë dhe implementojë me sukses modele të reja biznesi në vendin e tij. Ai ka kryer studimet pasuniversitare Master në Financë, Kontabilitet dhe Kontroll Financiar, si edhe në Administrim Biznesi në nivel Ekzekutiv.

IRIS PEKMEZI
Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave
IRIS PEKMEZI
Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave

Iris Pekmezi është Drejtore e Departamentit Ligjor dhe Privatësisë së të Dhënave në One Telecommunications sha. Ajo është përgjegjëse për koordinimin e të gjitha çështjeve ligjore dhe zbatimin e legjislacionit dhe strategjive për mbrojtjen e të dhënave në përputhje me legjislacionin shqiptar. Znj. Pekmezi është një juriste me përvojë dhe me një historik të gjatë profesional në industrinë e telekomunikacionit. Ajo është pjesë e kompanisë që nga viti 2002, dhe që atëherë, ka dhënë kontributin e saj në rrugëtimin e kompanisë. Që prej vitit 2021, Irisi është edhe anëtare e Bordit të Drejtorëve t ë ONE.

Znj. Pekmezi ka kryer studimet universitare për Drejtësi pranë Universitetit Aristotelio në Greqi dhe zotëron një master profesional në të Drejtën Europiane për Biznes nga Universiteti i Tiranës.

ATHANASIOS PARASKEVAS
Drejtor i Divizionit Komercial
 
ATHANASIOS PARASKEVAS
Drejtor i Divizionit Komercial

Athanasios Paraskevas është Drejtor i Divizionit Komercial në One Telecommunications sha. Ai është i specializuar në aktivitetet komerciale, shitjet dhe rrjetin e shpërndarjes me një eksperiencë për më shumë se 15 vite në industrinë e Telekomunikacionit. Duke qenë i pranishëm në tregun shqiptar për më shumë se tetë vite, njohuritë dhe eksperienca ndërkombëtare e Z. Paraskevas do të kontribuojnë në realizimin e strategjisë sonë për të qenë operatori më i preferuar dhe më i besuar në Shqipëri.

Z. Paraskevas është diplomuar pranë Universitetit Teknik të Patras në Greqi në fushën e Inxhinierisë Mekanike, dhe ka kryer gjithashtu studimet pasuniversitare Master Shkencor në degën e Inxhinierisë Përmes Përdorimit të Sistemeve Kompjuterike pranë Universitetit të “Staffordshire” në Mbretërinë e Bashkuar. Ai zotëron gjithashtu disa certifikime si Certifikimi për Imperativat Dixhitale në Cisco, Pajisjet e Rrjetit Cisco dhe Dizenjimin e Rrjeteve Cisco.