eBill

Çfarë është eBill?

 eBill është një mënyrë faturimi elektronik. Përmes këtij shërbimi përdoruesit mund të shikojnë në çdo kohë faturën e tyre mujore online kudo që ndodhen. eBill nuk ofron vetëm faturën elektronike por ju lejon edhe të bëni raporte të detajuara duke shkarkuar të dhënat në formate të ndryshme.

Si mund ta kem këtë shërbim?

eBill është një formë e faturimit elektronik. Nëpërmjet këtij shërbimi përdoruesit mund të shikojnë në çdo kohë faturën e tyre mujore online nga kudo.

Për tu pajisur me këtë shërbim, përdoruesit me kontratë duhet më parë të regjistrohen në një dyqan ONE. Nëse personi është një përdorues i ri  mund ta aktivizojë shërbimin që në momentin e lidhje së kontratës me ONE. Nëse personi është një përdorues i hershëm duhet të paraqitet në një dyqan One për të aktivizuar shërbimin.

Regjistrimi fillestar për aktivizimin eBill

Për klientët individualë me një linjë , nevojiten të dhënat e mëposhtme të cilat mund ti plotësoni duke klikuar Ndihmë në faqen e-Bill:

Pasi të ketë dërguar kërkesën, klienti do të informohet që kërkesa u dërgua dhe brenda 48 orësh do të informohet për shërbimin. Informacioni i mësipërm do të dërgohet në adresën fatura@one.al.

 Pasi kërkesa të aprovohet dhe klienti të ketë marrë kredencialet me email ai mund të hyjë  në e-bill duke klikuar këtu.

Mënyrat e pagesës

Abonentët ONE mund të paguajnë detyrimet e faturave të lëshuara sipas mënyrave më poshtë:

 

  IBAN SWIFT CODE
TIRANA BANK AL79206110040000100300403111 TIRBALTR
AMERICAN BANK OF INVESTMENT AL42210110120000000000032688 EMPOALTR
RAIFFEISEN BANK AL12202110130000000100014578 SGSBALTX
ALPHA BANK AL78902112090201230000009053 CRBAALTR
B.K.T. AL5620511014009002CLPRCLALL0 NCBAALTX
INTESA SAN PAOLO AL62208112040000031202635303 USALALTR
CREDINS AL82212110160000000000001742 CDISALTR
OTP ALBANIA AL85213110440000000000000095 PUPPALTR
FIRST INVESTMENT BANK AL08 2151 1017 ALL1 0000 0011 9100 FINVALTR
PROCREDIT BANK AL94209110810000080166260301 FEFAALTR
UNION BANK AL50214111200192421192020117 UNALALTR