1-10 nga 13 product.listing.retired

product.listing.retired
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Smart Start

  • Shpejtësi 4G Ekstreme!
  • Përfitime unike!
  • Tarifa deri në 6 herë me lirë!
  Shiko më tepër detaje...
  • 290 Lekë

 • Smart_M

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 50 Minuta Ndërkombëtare
  • 12/18 muaj
  Shiko më tepër detaje...
  • 1390 Lekë

 • Smart_L

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 120 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 12/18 muaj
  Shiko më tepër detaje...
  • 1990 Lekë

 • One Zero Pajtim Mujor

  • minuta Ndërkomb. Eur_USA_Can
  • minuta Ndërkomb. Greqi
  • sMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
  • 0 Lekë

 • Employee Control 200

  • 300 Lekë

 • Business Relaks 24000

  • 28800 Lekë

 • Smart XL

  • Internet 4G pa limit
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  • 100 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 2990 Lekë

 • Smart L

  • Internet 4G pa limit
  • 40 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 1190 Lekë

 • Smart M

  • Internet 4G pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 10 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 990 Lekë