1-2 nga 2 4x gb me kontratë

4X GB me Kontratë
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • ONE More Plus

  • Internet PA LIMIT
  • 6 GB Internet 3G/4G/4G+
  • +6 GB Internet 3G/4G/4G+ DHURATË
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  Shiko më tepër detaje...
 • One_Start

  • Internet PA LIMIT
  • 1000 Minuta Kombëtare
  • 200 SMS Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...