Shërbime Biznesi

Direct Debit Biznes

Tashmë nuk është më e domosdoshme që të paguani faturën tuaj mujore të përdorimit te telefonisë celulare duke na vizituar çdo muaj. Ju mund të përfitoni nga shërbimi Direct Debit! Ky është një shërbim që u lehtëson abonentëve ONE me plane tarifore pagesën e faturave të telefonit.

Aktivizimi:

Për të aktivizuar shërbimin, abonentët fillimisht duhet të lidhin marrëveshje me njërën nga bankat e mëposhtme. Për këtë mjafton të paraqesin në bankë faturën e ONE dhe aty të plotësojnë formularin e aktivizimit të shërbimit. Në muajt në vijim llogaria e tyre bankare debitohet në mënyrë automatike me një vlerë të barabartë me faturën mujore ONE . Shërbimi u ofrohet të gjithë abonentëve individualë, biznes, si dhe kompanive që kanë disa llogari ONE .

Më poshtë mund të shikoni bankat dhe të dhënat përkatëse:

 

BANKA IBAN Swift
TIRANA BANK
0-100-300403-111 AL79206110040000100300403111 TIRBALTR
AMERICAN BANK OF INVESTMENT (ABI)
0000-32688 AL42210110120000000000032688 EMPOALTR
RAIFFEISEN BANK
100014578 AL12202110130000000100014578 SGSBALTX
ALPHA BANK
902020123000-000-905 AL78902112090201230000009053 CRBAALTR
B.K.T.
110009002CLPRCLALL AL5620511014009002CLPRCLALL0 NCBAALTX
INTESA SANPAOLO BANK
312026 353 03 AL62208112040000031202635303 USALALTR
CREDINS BANK
0000-0000-0000-1742 AL82212110160000000000001742 CDISALTR
OTP BANK
00000000095 AL85213110440000000000000095 PUPPALTR
PROCREDIT BANK
80166260301 AL94209110810000080166260301 FEFAALTR

 

Pagesa e kryer do të pasqyrohet në llogarinë tuaj ONE  në mënyrë automatike brenda pak ditësh, në varësi edhe të sistemeve bankare.