Paketat shtesë të Internetit për klientë Business

Planet One Business ofrojnë përfitime fantastike me njësi interneti 4G+ për çdo nevojë të biznesit tuaj.

Megjithatë nëse ju duhet edhe më shumë internet, mund të konsideroni paketat shtesë ose abonim mujor shtesë për të përfituar edhe më shumë internet në planin tuaj.

Gjithmonë në rrjetin më të fuqishëm dhe të sigurt 4G+ në Shqipëri!

 

Paketat e internetit shtesë

Paketat mund te aktivizohen në çast në rastet kur keni nevojë për më shumë internet

 

Paketa Çmimi
Paketa Ditore 100 MB 60 Lekë
Paketa Mujore 1GB 300 Lekë
Paketa Mujore 2GB 500 Lekë
Paketa Mujore 5GB 1000 Lekë

 

Aktivizimi:

   Në çdo dyqan One.

          ID – për paketën Ditore 
          1G – për paketën Mujore 1GB
          2G – për paketën Mujore 2GB
          5G – për paketën Mujore 5GB

Kontrolli Llogarisë:                       

Abonimet e internetit shtesë

Nëse e dëshironi internetin shtesë çdo muaj, ju mund ta shtoni atë si një abonim të rregullt.
 

 

Aktivizimi:

 

Shënime:

Çmimet e mësipërme janë me TVSH.

Në rast se paketa mbaron, atëherë tarifoheni me 40 lekë/MB. Tarifimi aplikohet çdo 10 Kb: 0.3255 Lekë/10 Kb*

Nëse nuk e keni konfiguruar ende internetin në celularin tuaj gjeni këtu udhëzimet.

* E vlefshme që nga data 1 Qershor, 2017, ofertat dhe çmimet e mësipërme janë të vlefshme për një periudhë të papërcaktuar kohore.