One Business Growth

Enterprise Connectivity

Ne sigurojmë që të kuptojmë nevojat e klientit tonë për ndërlidhje dhe parametrat që duhen për një projekt të suksesshëm. Ne qëndrojmë me klientin tonë derisa të jemi të sigurt se zgjidhja jonë punon me besueshmëri dhe plotëson të gjitha kërkesat. Ne sigurojmë ndërlidhjet më të mira të mundshme, të besueshme, të sigurta, që përmbushin kërkesat dhe funksionalitetet e biznesit tuaj digjital.

Portofoli ynë profesional përfshin:

  • LAN dhe Wi-Fi access.
  • SD-WAN.
  • Rrjeti i Data Center-it.
  • Zbatimi i virtualizimit të rrjetit.
  • Automatizimi dhe integrimi i cloud për IT hibride.
  • Dhoma konferecash.
  • Telefonia IP dhe shumë më tepër.

Për më shumë informacion kontaktoni në +355 4 2275028 ose shkruani në adresën e email business@one.al