ONE APN Akses i sigurt në rrjetin tuaj të biznesit

Zgjidhja One APN Private është e përshtatshme për bizneset të cilave u nevojitet akses i sigurt në rrjetin e tyre nga terminalet në vendndodhje të ndryshme, si nga kompjutera notebook, POS, ATM, PDA, pajisje fiskale, matës elektrikë, apo terminale të tjerë të të dhënave.

Terminalet e të dhënave lidhen me rrjetin celular One, ku kartave SIM u caktohet një identifikues, APN e veçantë. Falë kësaj, këto terminale nuk janë të lidhura me rrjetin publik të internetit, por direkt vetëm me Rrjetin Privat Virtual të rezervuar ekskluzivisht për kompaninë përkatëse brenda infrastrukturës së One.

Vetëm kartave SIM u lejohet të dërgojnë dhe marrin informacion në APN-në tuaj të dedikuar.

 

Benefitet kryesore të përdorimit të One APN

 

 
Intranet 1GB 360 lekë/muaj
Intranet 2GB 480 lekë/muaj
Intranet 5GB 960 lekë/muaj

 
Për më shumë informacion lidhur me zgjidhjen One APN Private dhe ofertave të tjera të personalizuara, ju lutem telefononi këshilltarin tuaj personal të biznesit  ose kontaktoni në onebusiness@one.al.