Internet i Dedikuar

ONE internet i dedikuar ofron shërbim të dedikuar interneti simetrik nëpërmjet teknologjisë Fibër Optike sipas kërkesës së biznesit, duke ofruar kapacitet të lartë transmetimi.

 

Paketa me Fiber Optike
10Mbps/10Mbps IP Statike
20Mbps/20Mbps
50Mbps/50Mbps
100Mbps/100Mbps


Për më shumë informacion lidhur me shërbimin Broadband dhe ofertave të personalizuara, ju lutem telefononi këshilltarin tuaj personal të biznesit  ose kontaktoni në onebusiness@one.al.