Njoftim i One Telecommunications sh.a.

One Telecommunications ju njofton se duke filluar nga data 1 Korrik te gjithe pajtimtaret do të kene mundesi te perdorin njesite e paketave me parapagese ose te planeve me kontrate FALAS kur ata te vizitojne shtetet e Ballkanit Perendimor (Kosove, Maqedoni e Veriut, Mali I Zi, Serbi, Boshnje dhe Hercegovine). One rezervon te drejten per te aplikuar Politiken e Perdorimit te Drejte per sherbimet e rregulluara Roaming. Ne kushtet e tejkalimit te limiteve perkatese ose kur pajtimtaret nuk kane njesi te mbetura nga paketat ose planet e tyre tarifore do te aplikohen tarifat si me poshte:

 

 

Telefonata Dalese

Telefonata Hyrese

SMS Dalese

SMS Hyrese

Internet

 

Kombetare/BP

Te tjera

Brenda Shqiperise/BP

Te tjera

Kombetare/BP

Te Tjera

Me Parapagese

39 leke/min

140 leke/min

FALAS

100 leke/min

10 leke/SMS

20 leke/SMS

FALAS

9.994 leke/MB

Me Kontrate

9 leke/min

120 leke/min

4 leke/SMS

15 leke/SMS

1.14 leke/MB

 

 

Të gjithë abonentet, të rinj dhe ekzistues të cilët do të vizitojnë  Shtetet e Ballkanit Perendimor do të mund te perdorin automatikisht njesite e perfshira ne programin e tyre (minuta kombetare, SMS kombetare, Internet) FALAS sikur te ishin ne territorin Shqiptar pa aktivizim shtese.  Konsumi i njesive minuta, sms dhe MB do te behet ne te njejten menyre si brenda vendit.

Shteti i Kosovës, Bosnje Hercegovines, Mali i zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do të vazhdojnë të jenë të përfshirë tek paketat aktuale të Roaming ONE (te gjitha rrjetet e BP janë të përfshira në këto paketa). Ne rast se pajtimtaret aktivizojne nje pakete Roaming, perparesi ne konsum do te kene njesite e paketes brenda vendit.

Për më shumë informacion mbi sherbimin RLAH ne Ballkanin Perendimor dhe Politiken e Perdorimit te Drejte, vizitoni dyqanet ONE ose Shërbimin e Klientit në 142.